Środowisko

Odpowiedzialności nie można przejąć. Ma się ją.

Uważamy, że jako przedsiębiorstwo logistyczne mamy szczególną odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego. Dlatego korzystamy z wszelkich możliwości, aby unikać jego obciążeń lub zmniejszać je. Obok kombinowanego transportu integrujemy zasady równowagi i trwałości w nasze procesy zarządzania i nasz cały łańcuch tworzenia wartości. 

Najważniejsze dane w skrócie

  • Dzięki kombinowanemu transportowi o 70% mniejsza emisja CO2 
  • Najnowocześniejsza flota pojazdów drogowych: silniki przyjazne dla środowiska, energooszczędne opony
  • Produkcja elektryczności przez instalację fotowoltaiczną i generator sprzężony z ciepłownią
  • Współpraca z dostawcami, usługodawcami i klientami na rzecz przyjaznych dla środowiska procesów logistycznych

Odznaczenia

ZESTAWIENIE CO2

Oszczędność 36.000.000 kg CO2
odpowiada to
3,82 mln razy korzysta się z telefonu komórkowego w całym Berlinie
51,4 mln cyklów prania przy 40 stopniach
131 mln razów mycia włosów
51,4 mln filiżanek kawy
9300 x  Berlin -> New York/lot tam i z powrotem w Economy Class
514.000 x pociągiem z Hamburga do Monachium
1x wszyscy mieszkańcy Monachium mogą pojechać pociągiem do Hamburga
3,82 mln razy korzysta się z telefonu komórkowego w całym Berlinie