Motywacja

Ciągle rosnący wolumen transportowy i związane z tym ryzyko dla środowiska i natury oraz ich obciążenie, większa konkurencja i zmieniające się warunki rynkowe, takie jak coraz wyższe opłaty przewozowe, niestabilne i rosnące koszty paliw, zaostrzanie przepisów socjalnych i ustawowych warunków ramowych sprawiają, że poszukiwanie przyszłościowych koncepcji jest nieodzowne.

Musimy zintegrować zasady ekorozwoju w procesy zarządzania i cały łańcuch tworzenia wartości. Istotną kwestią przy tym jest to, że aktywnie angażujemy naszych pracowników, partnerów i konsultantów społecznych, budząc ich zainteresowanie zrównoważonym rozwojem.

Optymalizacja pod kątem ekonomicznym i oszczędne wykorzystywanie surowców są centralnymi punktami filozofii firmy Paneuropa. Rezultaty naszej pracy potwierdzają, że poprzez wykorzystanie wszystkich możliwości przedsiębiorstwa, współpracy z dostawcami, usługodawcami i klientami oraz poprzez optymalną eksploatację danego środka transportu procesy logistyczne mogą być przyszłościowe i ekologiczne.

Za pomocą własnego wydawnictwa korporacyjnego chcemy zwrócić uwagę na nasze działania i sukcesy oraz zmotywować inne przedsiębiorstwa do ukierunkowania procedur na całościowy system procesów logistycznych i zarządzania.