Perspektywy

Oprócz decydujących czynników w branży logistycznej, takich jak cena i jakość, w przyszłości na znaczeniu zyskają także kwestie ekorozwoju i ochrony środowiska.

Negatywny wpływ na środowisko naturalne i ludzi spowodowany emisją szkodliwych substancji oraz innymi obciążeniami takimi jak hałas, zajmowanie gruntów itp. oraz niedobór surowców naturalnych będzie się pogłębiać i coraz silniej oddziaływać na nasze codzienne życie.

Aby umożliwić wprowadzenie innowacyjnych i całościowych rozwiązań, konieczna jest konkurencja w zakresie ochrony środowiska i mądre uregulowania prawne. Globalizacja i zmiany demograficzne wymagają odpowiedzialnego, społecznego podejścia firm i instytucji do ludzi.

Aby móc chronić przyszłe pokolenia, trzeba wzmocnić zorientowanie społeczeństwa na utrzymanie środowiska naturalnego.