Człowiek na pierwszym planie

Codzienna komunikacja z naszymi klientami, otwartość na sugestie pracowników i partnerów oraz dialog pomiędzy danym działem specjalistycznym a zaopatrującymi go dostawcami to podstawa ciągłego rozwoju naszych procesów.

Indywidualne programy finansowania i szkolenia (np. kursy językowe, warsztaty IT) oraz regularne kształcenie i dokształcanie wszystkich pracowników gwarantują pracę dopasowaną do wymogów procesowych i życzeń klientów.

Nasi pracownicy biorą aktywny udział w codziennych procesach i są zafascynowani innowacjami, a także koncepcjami oraz sposobami działania zgodnymi z polityką zrównoważonego rozwoju. Systemy informatyczne, indywidualnie dopasowane do każdego miejsca pracy, umożliwiają dysponentom proaktywne działanie i w dużym stopniu przyczyniają się do bezstresowej pracy. W ramach zapewniania odpowiedniego bezpieczeństwa wszyscy pracownicy co najmniej raz na dwa lata biorą udział w szkoleniu BBS (behavior based safety).

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest kontrolowane każdego miesiąca, a ewentualne odstępstwa są omawiane z danymi pracownikami i wyjaśniane im. Pozytywne zachowania i wypracowane oszczędności są wynagradzane poprzez premie.

Kładziemy szczególny nacisk na nasze społeczne standardy i pod tym względem w większości przypadków przewyższamy normy obowiązujące w branży i wymogi prawne.

>> Umożliwienie ojcom małych dzieci bezproblemowe przejście z pracy w transporcie dalekim na bliski pozwoliło na uniknięcie fluktuacji i doskonale wpisuje się w naszą koncepcję miejsca pracy przyjaznego rodzinie. <<

Eric Weyand, pełnomocnik ds. towarów niebezpiecznych, Paneuropa Kolonia