Rozszerzenie działalności na Europę

W 1958 roku Josef Muhle założył w ramach jednoosobowej działalności przedsiębiorstwo przewozowe, które zajmowało się organizacją transportu dla przemysłu budowlanego w okolicach Bremy. W ciągu kolejnych lat spółka Josef Muhle GmbH przekształciła się w firmę spedycyjną o specjalizacji w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego. Dziś, ponad 50 lat później, Paneuropa jest sprawnie funkcjonującym i nadal prowadzonym osobiście przez właściciela przedsiębiorstwem spedycyjnym i logistycznym, które działa na terenie całej Europy.

Od 2002 roku Paneuropa przeszła częściowo z transportu drogowego na szynowy, co miało na celu dostosowanie się do zmieniających się warunków na rynku transportowym oraz przyniosło ekologiczne i ekonomiczne korzyści. Ten obszar transportu kombinowanego został w kolejnych latach bardzo rozbudowany. W 2004 roku Paneuropa przejęła spółkę Rösch Internationale Spedition und Transporte GmbH, pioniera w dziedzinie transportu drogowego-kolejowego. 1 stycznia 2008 roku Paneuropa przejęła działania firmy Nielsen & Sörensen Intermodal z siedzibą w Hamburgu i w ten sposób poszerzyła obszar swojej aktywności gospodarczej o państwa skandynawskie. Powstanie oddziału przy terminalu transportu kombinowanego Eifeltor w Kolonii w dniu 1 marca 2009 umożliwiło dalszą ekspansję obejmującą obszar Renu / Zagłębia Ruhry i sąsiednich państw Beneluksu. Od 2002 roku grupa Paneuropa powiększa się rocznie średnio o ponad 20% - również w 2012 roku, mimo utrudnionych warunków ramowych, odnotowała kolejny wzrost o dwucyfrową liczbę. Obecnie na segment transportu kombinowanego pomiędzy Niemcami, Szwajcarią, Hiszpanią i Włochami przypada ponad 75% całego obrotu. Codzienne, kolejowe przewozy marszrutowe i zarezerwowane na stałe grupy wagonów oraz ponad 50 jednostek pociągowych gwarantują niezawodny transport towarów na obszarze Europy. Cały tabor samochodowy obejmuje ponad 800 jednostek.

Paneuropa prowadzi także działania w ramach logistyki kontraktowej, świadcząc usługi związane z realizacją projektów w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, w głównej mierze dla klientów z Azji.

Spółka posiada obecnie oddziały i firmy zależne w Hamburgu, Bremie, Kolonii, Poznaniu i Weronie, przy czym centrala firmy znajduje się w miejscu jej powstania, w miejscowości Vechta. Gwarancją pełnego sukcesów rozwoju firmy jest stosowanie najnowocześniejszych i ekologicznych technologii w zakresie floty samochodowej, systemów magazynowania i przeładunkowych oraz przetwarzania danych, a także praca zmotywowanych, kompetentnych pracowników we wszystkich obszarach działalności, którzy z absolutną konsekwencją przestrzegają filozofii firmy Paneuropa i czują się zobowiązani do sprostania wysokim wymaganiom jakościowym naszych klientów.