Certyfikaty

Zapewnienie przestrzegania naszej ekorozwojowej kultury przedsiębiorstwa definiujemy za pomocą norm ISO 14001 i 9001, standardów Cefic SQAS oraz poprzez zalecenia docelowe, których kontrolę i weryfikację zlecamy co roku zewnętrznym audytorom.

 

>> W ramach norm ISO 9001 i 14001 Paneuropa zobowiązała się do oszczędnego dysponowania surowcami i gospodarowania według polityki zrównoważonego rozwoju. DEKRA Certification sprawdza i weryfikuje w trakcie corocznych audytów realizację celów jakościowych i środowiskowych! <<

Joachim Brandt, Dekra Certification GmbH, Hanower